Kongerslev Borgerforening

Kongerslev Borgerforening arrangerer bl.a. Fastelavnsfest, Juletræsfest og er en vigtig medarrangører på Kongerslev Byfest, foreningen står for flaglauget, pyntning af byen ved div. årlige højtider/begivenheder o.a.

Kongerslev Borgerforening, formelt hed foreningen Kongerslev Grundejerforening indtil 1934 hvor den fik betegnelsen borgerforening, indtil da kunne kun grundejere og selvstændige erhvervsdrivende være medlemmer, men med det nye navn kunne alle private bosiddende i byen eller opland blive medlem. Indtil da havde foreningen kun varetaget rent materielle interesser, hvor Borgerforeningen også så det som sin pligt at arrangere underholdning og andre former for festlige sammenkomster. Bl.a. startede man med at afholde dyrskuer i 1937. Samme år blev også Håndværkerforeningen lagt sammen med (nu) Borgerforeningen, da de havde mange fælles medlemmer og interesser. I 1928 købte man desuden 40 flagstænger, som kunne opstilles i byen ved festlige lejligheder. Traditionen med flagstænger fortsætter den dag i dag.

I 1971 startede traditionen med det årlige hestemarked, en årlig begivenhed, som først for nylig blev afløst af Kongerslev byfest. (Info. fra P.E.Christensen’s bog “Sejlflod Kommune på Kryds og tværs”) www.kongerslevborgerforening.dk 

Nørre Kongerslev Borgerforening, kontakt: 98331203

Kongerslev Borgerforenings bestyrrelse

Rasmus Krogh, Formand
Tlf. 42188286
 
Niclas Rytter, Næstformand.
Iben Storgaard, Sekretær.
Stine Møller Svendsen, Facebook Ansvarlig.
Mia Søndergaard Nielsen, Medlem af bestyrelsen.
Sanne Grønbo, Suppleant.
Birte Granvig, Suppleant.