Kongerslev Hede

Kongerslev Hede er resterne af et udstrakt hedeområde, der i fortiden strakte sig syd for Kongerslev by. Området er i dag fredet og er også et præstegårdstilliggende og derfor offentlig tilgængelig.

Man kan her finde de typiske hedeplanter med hedelyng som en af de dominerende planter, men også den mere usædvanlige tornblad, en gyvellignende plante med stive stikkende torne, kan findes.

Ca. 5 km øst for Kongerslev by strækker den 55 km² store Lille Vildmose sig langs Kattegat til Mulbjergene. Den enorme mose bruges til tørveudvinding i den nordlige del, mens den sydlige del har fået status af nationalpark med bl.a. vildtlevende dyr som traner, vildsvin, kronhjorte og nyligt udsatte elge.