Store Monshøj i Kongerslev – en jættestue hvor sørøverkongen Store Mogens er begravet.

Kongerslev: Store Monshøj er en Langdysse fra den tidlige bondestenalder (3600 – 3200 f. kr). Dysserne udgør et synligt bevis på den sociale udvikling det danske samfund oplevede i denne periode.

Overalt i Danmark ligger disse synlige beviser på vor forhistorie, og specielt langs med Limfjordslandet ligger de tæt. De bliver alle bygget i løbet af et par hundrede år. De viser den udvikling samfundet gennemgik og et besøg i den smukke natur giver en følelse af hvordan livet var i bondestenalderen.

Myten går på, at den tidligere røverkonge, Store Mogens, der boede på den tæt ved liggende herregård Kongstedlund, ligger begravet i højen. (Stenene er dog væltede og graven plyndret.) Kilde

“Kongstedlund eller Kongslevlund, som den tidligere hed – ligger på kanten af Lille Vildmose lige syd for Kongerslev. Hvorfor nu disse navne med “Konge” i ? Ingen ved det, men sagnet siger, at det stammer fra en sørøverhøvding, Store Mogens, der i øvrigt ligger begravet i en kæmpehøj, Store Monshøj, på den smukke hede i udkanten af Kongerslev. Det formodes, at han er blevet kaldt for “sørøverkongen”, og at det så har givet navn til hans gård. Vel, er forklaringen ikke videre sandsynlig, men det er da en god krønike.” Kilde

Tegning lånt fra Kulturarv.dk

Rutebeskrivelse
Ønsker man at besøge Store Monshøj og for et øjeblik føle sig hensat til bondestenalderen skal man køre fra Kongerslev mod Skibsted. Ca 500 – 600 meter uden for Kongerslev by er der en mindre grusvej på højre hånd, der markerer, at følger man vejen, finder man frem til Store Monshøj. Der er offentlig adgang med skiltning. Kilde

Fund og Fortidsminder Slots- & Kulturstyrelsen incl. fotos (klik på tekst)

Artikel fra Nordjyske (klik på tekst)

Fotos fra google. (Privat) (Klik på tekst)

Adresse
Skibstedvej 1, Store Monshøj, 9293 Kongerslev