Repræsentantskabet – din stemme i Verdo.

Borgerne i 9293 har indenfor de sidste par uger modtaget et brev fra Verdo i postkassen.

Repræsentantskabet består af 85 kunder hos Verdo, der er valgt af de øvrige andelshavere. Både private personer og erhvervsvirksomheder kan stille op til repræsentantskabet. Som navnet antyder, repræsenterer medlemmerne i repræsentantskabet de øvrige andelshavere og kan på den måde gøre kundernes indflydelse gældende.

Eksempelvis er repræsentantskabet med til at godkende årsrapporten, vælge medlemmer til bestyrelsen og godkende ændringer i Verdo’s vedtægter. Som repræsentantskabsmedlem får du indsigt i alle Verdo’s forretningsområder, og du har naturligvis også mulighed for selv at stille op til bestyrelsen.

Selv om du som andelshaver har del i Verdo, har du ingen økonomiske rettigheder til overskud eller formue i Verdo. Du hæfter heller ikke for eventuel gæld eller andre forpligtelser.

Klik hér for at se videoen fra Verdo.

Du kan stille op til repræsentantskabet, hvis…

For at kunne stille op til Verdo’s repræsentantskab skal du være fyldt 18 år og være vand- og/eller varmekunde hos os. Du kan også stille op, hvis du er tilsluttet el-nettet i Kongerslevs forsyningsområde og har en el-forbrugsmåler. En tommelfingerregel er, at hvis din ejendom har en forbrugsmåler fra Verdo installeret, så er du andelshaver og kan både stille op og stemme.

Valget til repræsentantskabet afholdes efter princippet ”en måler, en stemme”. Det vil altså sige, at du kun har en enkelt stemme pr. måler – uanset hvor mange personer I bor i husstanden. Det vil så også sige, at hvis du modtager både vand og varme fra Verdo, som det gælder for en del af vores kunder i Randers, har du to målere – og dermed to stemmer.

Hvis du bor i en etageejendom med en fælles måler, så har hver enkelt lejlighed en stemme pr. fælles måler.

Både private personer og erhvervsvirksomheder kan stille op til repræsentantskabet. Hvis en erhvervsvirksomhed er organiseret som en juridisk person (et selskab, en forening eller lignende), kan virksomheden (andelshaveren) udpege en person som sin repræsentant. Denne person kan så stille op til repræsentantskabet.

https://www.verdo.com/dk/om-verdo/organisation/repraesentantskab/repraesentantskabsvalg-2022/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *