Værdien af fællesskaber – seniorer spiste sammen i Kongerslev

Brobyggerne er et team i Myndighedsafdelingen, Senior og Omsorg, Aalborg Kommune. Vi danner rammen for Aalborg Kommunes indsats til forebyggelse af ensomhed blandt ældre. Vores fokus er at skabe relationer og bygge bro ind i fællesskaber.

En fælles oplevelse og inspiration til aktiviteter

Brobyggerne arrangerede i samarbejde med Lykkeshøj Aktivitetscenter i Kongerslev et Spis Sammen arrangement for seniorer 1. marts 2022. Fokus for dagen var at bygge bro ud til fællesskaber igennem information omkring aktiviteter i lokalområdet, samt give seniorerne en fælles oplevelse og herved mulighed for at knytte bånd og skabe relationer.  Lokale aktører blev inviteret til at have en stand, så borgerne havde mulighed for at gå rundt og høre om de kommunale tilbud, de frivillige foreninger og mulighederne for at blive en del af et fællesskab i nærmiljøet eller, hvordan de selv kunne bidrage ved at blive frivillig.

Et skridt tættere på fællesskabet

Vejret var med os på forårets første dag, men der var lidt bekymringer omkring COVID og hvordan det ville påvirke deltagelsen. Men der var ingen grund til bekymring. Der var et stort fremmøde – der deltog 16 forskellige aktører med en stand og samlet over 70 deltagere, deriblandt flere nye ansigter.

”Jeg er lige flyttet til området og har glædet mig til at komme herover og høre mere om, hvad centeret kan tilbyde. ”

Borgerne var nysgerrige, opsøgte standene og virkede meget engageret i forhold til at få ny viden omkring aktiviteter i deres lokalområde. En standholder sagde, at der var en god snak, stor interesse og borgerne virkede oprigtig interesseret i tilbuddet.

”Jeg er næsten lige gået på pension og var slet ikke klar over alle de muligheder, der er.”

Efter den gode snak på standene blev alle samlet i salen. Her var tidligere Rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen Jørgen Hein inviteret til at fortælle omkring værdien af fællesskaber. Her fortalte han blandt andet om egne oplevelser, som gjorde et stort indtryk på flere af borgerne og mange gav udtryk for, at oplevelsen var genkendelig. Derefter blev der serveret mad fra hallens ”madmor”, og imens maden blev indtaget, var der en konstant summen og borgerne snakkede på kryds og tværs. Efter maden meldte Den Syngende Post sin ankomst, og indslaget gav anledning til fællessang og gode grin.

Der var generelt positiv feedback fra deltagerne og flere borgere gav udtryk for, de havde fået nye bekendtskaber, viden om aktiviteter i deres lokalområde og lyst samt mod på at komme mere ud.

Der var desuden en borger, som forinden arrangementet havde ringet til Brobyggerne for at høre, om man skulle tilmelde sig. Vedkommende var blevet enke og ville gerne høre om tilbud og aktiviteter, da dagene nu føltes meget lange. Vi snakkede med vedkommende efter arrangementet, som var meget positiv. Alle har været meget imødekommende, og han følte sig heldig over, at der var så mange muligheder – han skulle nu i tænkeboks omkring, hvad der fristede mest.

Værdien af fællesskaber var temaet for dagen og var fundamentet for arrangementet. Dagen var en succes på grund af det gode samarbejde mellem standholdere, frivillige seniorer og Lykkeshøj aktivitetscenter. Vi vil fra Brobyggerne gerne rette en stor tak til alle for opbakningen.

Læs mere om Brobyggerne på https://www.aalborg.dk/aeldre/brobyggerne eller ring til os på telefon 9982 1100, hvis du vil høre mere om vores indsats eller kender en, som er ensom.

Tekst: Carina Christiansen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *