Kongerslev Lavspænding & Finans og/eller Kongerslev Fonden?

“Ved netop afholdte generalforsamling i Kongerslev Lavspænding og Kongerslev Finans, var de 13 fremmødte mere interesseret i at stille spørgsmål til Kongerslev Fonden, end i den faktuelle dagsorden.


Referat fra generalforsamlingen er vedhæftet og den varede uden alle spørgsmål og svar omkring Fonden, vel under 20 minutter. Ikke at det er uvæsentligt for Fonden hvad der sker i Lavspænding og Finans, for de til bestyrelsen valgte borgere, er automatisk indskrevet ind i Fondsbestyrelsen sammen med 3 eksterne.
Dermed også noteret, at der ikke kommer referat til jer omkring Kongerslev Fonden. Vi melder kun ud 2 gange om året, når vi har doneret midler til ansøgerne, hvis de altså opfylder betingelserne og Fondsbestyrelsesmedlemmerne når til enighed (hvilket vi som regel gør).
Vi har derfor valgt at lave denne informationsskrivelse til jer, for kort at beskrive hvordan det går med vores penge og hvad nogle af dem er brugt til.


Selve Kongerslev Fonden indeholder 1.000.000 kroner mens resten (7.500.000 kroner) er på aktiv listen i Kongerslev Lavspænding.
Fonden har pt. uddelt cirka 850.000 kroner så vi kan konstatere, at vores fælles formue er forøget trods diverse uddelinger til foreninger på tværs af byen.

På generalforsamlingen fik vi en stor tak for den seneste donation til KIF Tennis, som ved Fondens medvirkende havde gjort det muligt at få restaureret den ene bane men også sparet mange penge ved forhandling med entreprenørerne da de kunne garantere betalingen og handle aftalen hjem på én gang.

Dette bliver et af de synlige projekter, som er støttet, men gå en tur på fællesarealet ved skolen, dyrefigurerne er også finansieret af os alle, DCH har fået en overdækket terrasse og mon ikke snart den indhegning vi har sponseret til Samrådets projekt ’Hundeskov’ bliver rejst.


Der er givet penge igen til Samråd 9293 til etablering af forskellige tiltag omkring Mølledammen og ungerne på skolen kan boltre sig i klatrestativet, motionisterne i KIF Motion give den gas på moderne motionscykler og igen hos KIF, kan brugere af klubhusets cafeteria og Kongerslev Revyen gøre brug af et avanceret lyd- og fremvisningssystem, et såkaldt AV-anlæg.
Vi kommer ikke alle i billardklubben men de har nu sodavand på køl (måske også en øl) til deres medlemmer og til modstanderne ved turneringskampe og til dem vi helst ikke vil se i bybilledet, så har en donation til vores egne hjerteløbere gjort det muligt at sikre de har det bedste udstyr til rådighed.


Vores største donation af vores fælles penge, er gået til Samrådet promovering af byen. 200 TDDK til diverse kampagner i avis og på Facebook, har givet anledning til at TV Nord kom forbi og over 650.000 klik på Facebook. Det har været en fornøjelse at læse de positive artikler om nye borgere og deres overvejelser for at bosætte sig i vores by og vi glæder os til meget mere.


Vi glæder os også til at modtage mange flere forslag fra jer, det er vores alles penge, by og vel også derfor en naturlig ret at deltage i hvor pengene skal bruges.


Et forslag til den afholdte generalforsamling var, hvad Fonden kan gøre for at forskønne alle indfaldsveje. Det lader ikke til at det er en prioritet for kommunen at holde gangarealer, feje vores veje og cykelstierne i vores del af kommunen er nærmest livsfarlige at cykle på. Flere huse forfalder – står tomme og det pynter bestemt heller – gør noget positivt ved det overordnede indtryk af byen.

Hvad kan Kongerslev Fonden gøre? Ikke meget andet end at støtte de initiativer, som falder ind under de konditioner som er i vedtægterne og samtidigt sende en ualmindelig stor tak til det flertal af borgere, som for to år siden valgte Fonden fremfor at få lidt småpenge til deres egne private økonomi. Om det er til opsætning af ’badebro’ ved Mølledammen eller medfinansiering af byggegrunde, intet er for stort (med måde) eller småt.
Spørgsmål svare vi altid gerne på, send en mail på kongerslevfonden@gmail.com

Medborgerlige hilsner
Bestyrelsen.”

Tekst: Claus Nybæk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *