Referat Generalforsamling i Samrådet 9293, 2023

Det blev vist den mest spændende generalforsamling i Samrådet 9293’s historie, da der for første gang var rift om pladserne i områdets talerør ind til Aalborg Kommune.

Endelig fandt Komdrup en repræsentant til Samrådet, hvilket der var stor opbakning og begejstring for blandt hele generalforsamlingens fremmødte. Så nu er de tre byer atter repræsenteret, sammen med repræsentanter for både Nr. Kongerslev og Sdr. Kongerslev. Så til trods for lidt forvirring omkring afstemningerne, og en dirigent som var sat på en hård prøve omkring de mange poster og pludselige 3 suppleanter til bestyrelsen, gik det hel op i en højere enhed og samarbejdet omkring de tre byer kan fortsætte og forstærkes. Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende møde, midt April 2023.

Generalforsamling Samrådet 9293:

28.Marts 2023

Fremmødte: 18 + bestyrelsen 7 = 25

1. Valg af dirigent: Henning Rytter.

2. Årsberetning ved formand Birthe Stevnhoved: Birthe beretter om Samrådets formål, fælles indsats til gavn for området/talerør til Aalborg Kommune. Årets gang: vi forsøger aktivt at være mere synlige ved arrangementer i Aalborg kommune. 

– Profilering af Kongerslev, i samråd med byens øvrige foreninger (Erhvervsfor., Borgerfor., KIF, samt Fonden), arbejder videre med fx. byggegrunde/vand zoner m.m. 

-Årets landdistriktspris (incl. 10.000kr.) fordi vi forsøger at komme igennem med mange aktiviteter/arrangementer, borgermøde med stor tilslutning. 

– Aktiviteter: foredrag ved Søren Chr. Jensen om lokalhistorie, opfølgning på div. projekter: gamle forfaldne bygninger/rod i bybilledet, info. tavler, byforskønnelse, hastighed igennem byerne, mølledam, flaskecontainere (flere flaskecontainere i byen, de vil ikke flytte dem ved plejehjemmet, ny lov fra Okt. om max 500 m. til flaskecontainer), gavlmaleri, byggegrunde/erhvervsgrunde, hundeskov, mølledam, parkeringsplads ved Idrætscentret, cykelprojekt (4. pladsen, de 3 byer fik tilsammen 30 cykler. tilmeldt sig endnu et cykelprojekt incl. ladcykler og løbehjul), Lykkeshøj. 

– Søger kommunale fonde samt Kongerslev Fonden. 

– Samrådet 9293 samarbejder med en arbejdsgruppe af frivillige ildsjæle med div.  spændende projekter, tak til gruppen. 

? Spørgsmål til byggegrunde/Lykkebjergvej? Lokalplan kun på Thyge Hvass, fodboldbanen/Danmarksgade. Der arbejdes videre. Byen “spærret inde” i forhold til vand zoner – udover Lykkebjergvej. Industriområde 500 m. imellem industri og privat bebyggelse.

? Lykkeshøj? Der skal laves en ejendoms analyse her i foråret af Aalb. Kommune/AK byg, kan evt sælges alt efter hvad analysen siger. 

Godkendt af generalforsamlingen.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse ved Preben Christensen. Preben gennemgår hele regnskabet, både udgifter og indtægter/støtte fra kommunen/div.fonde. 

De 3.500 kr. fra Borgerforeningen er mobilepay indbetalinger fra byens borgere til gavlmaleri.

Godkendt af generalforsamlingen.

4. Drøftelse af indkomne forslag. 

Ingen.

5. Valg til bestyrelsen, på valg var

Rasmus Krogh, Rasmus R. Rasmussen, Minna Jensen.

2 stemmetællere: Johan Jensen, Christian Lauritsen.

Opstillede:

(Endelig en til Komdrup!) – Majken Skals (Komdrup) 21

Vibeke N.K. (Kongerslev) 18

Uffe Sørensen (Kongerslev Borgerforening/menighedsråd) 16

Rasmus R.Rasmussen (Kongerslev) 3

Minna Jensen (Nr. Kgsl.) 7

TAK til 2 X Rasmus & Minna for deres indsats.

6. Valg af suppleant, på valg var

Preben Christensen, Vibeke N. Kjærsgaard.

2 stemmetællere: Johan Jensen, Christian Lauritsen.

Opstillede:

1.suppl. Caspar Lund (Kongerslev) 8

2.suppl. Minna Jensen (Nr.Kgsl.)7

3.Preben Christensen (Kasserer) 4

4.Marlene Sørensen (KIF) 4

Vibeke træder op i bestyrelsen.

7. Valg af revisor, på valg var: 

Henning Rytter, Michael Kjærsgaard. Begge er genvalgt.

8. Eventuelt:

?Spørgsmål til garagen ved Kongensgade? Jan Nymark svarer på spørgsmålet, der kan evt ansøges ved nedrivningspuljen, Poul Erik supplerer med § om at holde sine ejendomme i sømmelig stand.

?Ros til Samrådet.

?Almennyttige boliger på Gartnervænget ved Boligselskab Nordjylland samt renovering af  120 lejligheder ved Lejerbo – forslag til artikler/PR. 

?Supersygehus – forslag om kollegie til studerende. 

?Fjernvarmen ved Henning Rytter informerer om fjernvarmen, billigere end i Aalborg, varme til Nr. Kongerslev.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *