Kongerslev skal være læseby

Ud fra devisen ”It takes a village to raise a child” kræver det måske også en hel by for at ændre læsekulturen blandt børn.

Derfor undersøger Aalborg Bibliotekerne og Børn og Unge med projekt Vores Læseby, hvordan et lokalsamfund kan engagere hele byen i at være Læseby.

Formålet er at optimere børns læsekultur ved at gøre læsning til en naturlig del af deres hverdag ved at engagere lokalsamfundene og i fællesskab gøre litteraturen synlige i alle de arenaer, hvor børn færdes.

Vi skal i projektet undersøge rollerne for de samlende instanser i byen og prøve at finde nye veje til at motivere både børn og voksne til at læse for fællesskabets og oplevelsens skyld ved, at de møder læsning og litteratur på uventede måder i hele landsbyen; hos fx præsten, spejderlederen, fodboldtræneren, pizzamanden, aktivitetscenteret, Brugsen osv.

Således bidrager biblioteket og skolen til en positiv læsekultur for børn, til en mere lige adgang til litteratur uafhængig af børnenes baggrund og arbejder samtidig som en dynamo for aktiviteter, fællesskab og sammenhængskraft i lokalsamfundet.

Skolen / skolens Pædagogiske LæringsCenter bliver læsebyens centrum. Her klædes børnene på til lystlæsning gennem små forløb lavet i samarbejde med biblioteket. Samtidig eksperimenteres der med, at alle lokalsamfundets borgere kan møde læsetilbud i byen og møde et alternativt tilbud til hallen og sportsaktiviteter. Udvikling af små læselystkoncepter og -aktiviteter – det kunne være fx bland-selv-bøger og -slik hos købmanden fredag eftermiddag, litteraturbanko på aktivitetscenteret, bål og bøger hos spejderne, læsesprint til fodboldtræning, en aktiv bogreol på skolen eller mindre bog-bytteskabe ude i byen.

Projektet løber i hele 2023 og tager særligt fart nu og henover sommeren og efteråret frem mod en afsluttende temadag, hvor resultaterne præsenteres for landets skoler og biblioteker i slutningen af året.

Har I spørgsmål til projektet og/eller gode forslag kan projektleder Lonnie Molin Lund kontaktes på mail: lonnie.lund@aalborg.dk eller på tlf. 9931 4422.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *