Referat December 2023

1. Er der nyt fra afholdte planzonemøde v/ Vibeke. – 

Der afventes fortsat referat fra mødet, der er rykket for dette. Der var ikke mange deltagere, så det blev mest en god snak bordet rundt hvor de forskellige byers udfordringer blev drøftet, især ventetider på svar fra Aalborg Kommune er en udfordring, hvilket også gjorde sig gældende internt. Offentlige toiletter er også en udfordring, især i turistområderne. 

2. Det årlige møde mellem samråd, politikere og forvaltningen. v/ Majken og Birthe. 

Hér deltog Majken og Birthe på vegne af Samrådet 9293. Der blev talt en del om betydningen af Samrådet, vigtigheden i kommunikation og især udfordringen på den manglende – dette i forhold til kommune og opbakningen fra denne til Samrådets værdi i lokalsamfundet. Heftig debat om bl.a. skolelukninger. Vigtigt med promovering af landsbyerne.

3. Idekatalog og prospekt udfærdiget af Keld Jensen . Hvad gør Samrådet? 

En udfordring at materialet er så omfattende, for også at få de lokale foreninger involveret i at læse materialet og sætte sig ind i det. Vi vil bede Keld koge det ned til et lidt mere “spiseligt skriv” og så indkalde til møde – Kongerslev Borgerforening, KIF, Fonden og menighedsrådet. Udstilling bl.a. om lokale fund.

4. En positiv historie v/ Poul Erik. Borgerhenvendelse.

Kongerslev Skole har en rigtig god placering ikke bare kommunalt men også på landsplan i den nye CEPOS undersøgelse omkring de unges fastholdelse i videregående uddannelser. ud af ca 1400 skoler er vi nr. 171, ud af 47 skoler er vi nr. 7. Det vil vi gerne vise har betydning for byen, tak til lærer/personale (Vibeke sørger for morgenbrød), samt (Uffe henter) flødeboller til alle eleverne.

5. Landsbycykel kommer til Kongerslev. v/ Birthe. 

25/7-25/10 MTB, alm. og lad cykel til Kongerslev.  Birthe vil undersøge muligheden for at placere i Komdrup og Nr. Kongerslev også? Krav: halvtag, 4 x 3 m. Vibeke taler med Skolen. Majken og Birthe står for arrangement.

6. Støtte til projekt fra Keld Jensen. v/ Poul Erik. 

Der er fuld opbakning til at arbejde videre med det lokal historiske projekt – udlån af historiske effekter/udstilling samt foredrag m.m. omkring 9293 Kongerslev fra oldtiden til nutiden.

7.  Økonomi v/ Preben 

Alt ser fint ud, når div. regninger er på plads for året der snart er gået, er der fortsat en pæn sum penge på kontoen.

8. Opfølgninger v/ Birthe

Der blev talt om grunde og hundeskov, Birthe indkalder Jan Nymark til møde med Samrådet og fonden.

Nyt om “Lykkeshøj” sælges, forpligtelser, restgæld.

Fartzoner mod Skibsted, skiltningen af denne skaber debat.

9. Evt.

-En lille hilsen til Rene Christensen for det store arbejde ved stien. Uopfordret og uden at tilhøre en forening eller bestyrelse. Borgerhenvendelse.

-Generalforsamling 14. Februar kl.18 spisning, kl.19 møde.

-Ladestander til ellbiler ved hallen? mulighed for at søge div. fonde

-Hjælpe med fond ansøgninger Flygel til sognegården, hegn og opslagstavle til Komdrup.

Dårlig reklame for byen med alle de til salg skilte ved Vestergårdsvej, selv de solgte står der endnu. kan der gøres noget ved dette?

-Endnu et gavlmaleri, Poul Erik haft kontakt med borgere som gerne vil stille deres gavl til rådighed, Vibeke tager snak med Lene Kirk.

-Behov for hjælp til hjemmesiden, til opdateringer – rettelser i foreninger/bestyrelsesreferater m.m. Vibeke taler med Thomas.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *