Referat Juni 2023

Referat
Bestyrelsesmøde i Samrådet 9293 den 12.06.23
Sted: Aktivitetsparken
Afbud fra Uffe Sørensen, ellers var bestyrelsen fuldtallig.

Referent: Birthe Stevnhoved.

 1. Aktivitetsparken: Vi gik parken igennem og konstaterede, at hvis vi
  fortsat skal have en fin park, så skal Samrådet 9293 have en
  hjælpende hånd. Vi arbejder ihærdigt med opgaven. Aalborg
  Kommune yder hjælp med klipning omkring stationerne samt
  klipning af græs. En stor tak til jer som allerede har ydet en stor
  indsats i parken, samt jer som hjælper med stien m.m.
 2. Nyt fra formand siden sidst: Har deltaget i et møde i Kongerslev
  Fonden 31.05. Der drøftedes muligheder for etablering af et
  udviklingsselskab med følgende formål, at skabe udvikling i
  Kongerslev by. Der er etableret lys på byens flotte gavlmaleri. Har
  deltaget i Landdistriktsudvalgsmøde den 23.05. Stor fokus vedr.
  måske kommende lukninger af 8 skoler i Aalborg Kommune.
  Henvendelse fra borger vedr. fartbegrænsning på Kongensgade.
  Samrådet arbejder med By og Land, mobilitet og infrastruktur, og
  afventer svar. Krav fra Landdistriktsområdet, at samtlige Samråd
  skal offentliggøre referater, samrådets sammensætning og dets
  aktiviteter, hvilket efterkommes.
 3. Intet nyt vedr. mulig udstykning på Rosevej samt Kongerslev
  Plejehjem.
 4. Status vedr. parkeringspladsen ved KIF. Som alle kan se arbejdes der
  ihærdig med at færdiggøre projektet.
 5. Økonomi. Preben redegjorde for økonomien som forløber ganske
  tilfredsstillende.
 6. Evt. Kjeld Jensen har udfærdiget et stort Prospekt og Idekatalog som
  henvender sig til byerne Sdr. Kongerslev, Nr. Kongerslev og
  Komdrup. Poul Erik Jensen har haft kontakten til Kjeld, og vil
  gennem samrådet 9293 få det uddelt til diverse foreninger osv.,
  hvilket vi er godt på vej med. Vi arbejder på et fællesmøde med
  foreningerne til efteråret.
  For referat
  Birthe Stevnhoved.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *