Referat “Samrådet9293” Januar 2024.

Deltagende: Birthe Stevnhoved, Uffe Sørensen, Preben Christensen, Poul Erik Jensen, Jan N. Thaysen, Majken Skals
Afbud fra: Vibeke Kjærsgaard
Referent: Majken Skals
1
Status på hundeskov og byggegrunde v/Jan N. Thaysen.
Hvordan kan vi sammen komme videre.
Hundeskov:
Man har brug for underskrift fra formand eller bestyrelse i DCH ift. p-pladserne, som giver brugere af hundeskoven
tilladelse til, at parkere på deres parkeringsplads.
Ansøgningen er udløbet i systemet grundet ventetid.
Jan N. Thaysen ansøger på ny.
Byggegrunde:
Parcelhusgrunde – intet salg grundet rentestigninger. Man har forventninger om at renten falder.
Endvidere:
Der efterspørges kontakt til rensningsanlægget ved Aalborg Forsyning mhp. ændring af området.
Jan N. Thaysen bidrager med navne på relevante kontaktpersoner.
Snerydning:
Snerydningen har været i udbud og der er kommet nye kræfter til. Her har der været en kommunikationsbrist, hvorfor
der har været udfordringer med snerydningen.
2
Nyt fra formanden/v Birthe
Kritik til Samrådet for at give gaver til frivillige, der har hjulpet i lokalsamfundet. Mener der er forskelsbehandling.
Der tales om at man vil appellere til div. foreninger ift. at indstille de frivillige til Samrådet, som vil tage stilling til at give
en opmærksomhed.
Det er vigtigt at udvise værdsættelse af de frivilliges kræfter.
Punkter fra borgermødet:
Lykkeshøj: Men afventer fortsat udmelding fra kommunen.
Trafik ved Kongensgade: Der foretages ingen ændringer ift. hastighed.
Frivillighedens Bank: Man kan byde ind og tilbyde sin frivillige arbejdskraft eller ideér.
Jordstykket ved Refsnæsvej: Jacob Knudsen er klar på at møde Samrådet ift. samarbejde.
3
Endnu, måske, et gavlmaleri i Kongerslev v/Poul Erik
Budget for gavlmaleri: 75.000 + materialer, lys mv.
Gavl mod syd, Kort & Godt.
4
Kommende Generalforsamling i Samrådet den 14.02.2024
På valg: Poul Erik, som ikke ønsker at genopstille
Birthe Stevnhoved, som ønsker at genopstille
Suppleant: Casper Lund
Minna Jensen
Malene fra idrætsforeningen
Preben Christensen
Hennig Rytter
Michael Kærskov
Dirigent: Samrådet foreslår Henning Rytter
Lokation: Kongerslev Kro, med øl, vin og smørrebrød, efterfulgt af det formelle.
5
Evt.
Projekt elcykler: På forgangende møde blev der talt om at dele projektet på tre lokationer – Kongerslev, Nørre
Kongerslev og Komdrup. Dette er i mellemtiden blevet undersøgt; men vurderes som værende upraktisk. Cyklerne
samles derfor oppe ved skolen i Kongerslev, der kan opfylde kravene ift. overdækning mv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *