Referat, Samrådet 9293 – Marts 2024

Deltagere: Birthe, Preben, Uffe, Majken, Caspar, Vibeke. Kongerslev Kro kl.19, 11. Marts

  1. Konstituering. Næstformand: Majken Skals, Formand: Birthe Stevnhoved, Sekretær: Vibeke N.Kjærsgaard.
  2. Email til foreninger koblet på hjemmesiden, som videresendes til et bestyrelsesmedlem. Mulighed for at tilbyde dette til mange. Fremstå samlet, hjemmesiden som en paraply, for de som ikke selv har en hjemmeside. Starter med kongerslevfonden@kongerslev9293.dk mailen videresendes til formanden p.t. indtil deres generalforsamling slut Marts. Samrådet indkalder til årlige møde for foreninger, med Peter Pindstrup, om fælles retninger/samarbejder/mulighed for mail o.s.v.
  3. Gavlmaleriet – det nye, Vibeke kontakter ejerne af huset vedr. fuldmagt, lift, der søges Fonden, Spar Nord, Landdistriktspuljen, evt. Aage V Jensen og Nordea, Norlys. Vibeke har kontakt til Lene Kirk. Byporte, Vibeke i Kontakt med kommunen, kræver fuldmagte fra de private grunde, nye ansøgninger til kommunen. Transformatorstation, tilbudt af Verdo, Caspar, Birthe og Vibeke deltager i møde, for videre brug af denne.
  4. Landsbypedellen i Nr.Kongerslev ønskede at stoppe, kunne tilføje at der har været udfordringer omkring kommunens tilbagevending/opfølgning på div henvendelser (generel udfordring at der er langt herud, vi er sidst i rækken…), heldigvis ny pedel meldt sig banen, nemlig Sally Torp. TAK til Heidi Nielsen for indsatsen de sidste par år. Velkommen til Sally.
  5. Hilsen til borgere som udfører en frivillig gerning som kommer mange til gavn, uden at være tilknyttet en forening og på eget initiativ. Mange borgere er frivillige og gør en kæmpe indsats for de tre byer, men der er enkelte som gør det i det skjulte/udenfor planlagte forenings arbejdsdage og bestyrelser m.m. Der har været lidt debat omkring dette, Uffe & Majken tager kontakt til de tre borgerforeninger om at de overtager/vil være en del af “projektet”, så man ved fx det årlige foreningsmøde kan tale sammen om hvem man skal takke og på hvilken måde. Man kan indsende nomeringer m.m.
  6. Debatmøde 18.Marts – Majken deltager
  7. Ønske om opbakning fra Samrådet til samarbejde omkring foredrag i 2025, Menighedsrådet støtter økonomisk og med lokaler, Samrådet kan behjælpelig med fondansøgninger og på papiret støtte projektet. 7A. Byggegrunde, flere små grupper arbejder videre med div muligheder nye steder i byen, skønt med initiativer, Samrådet kan kun bakke op om dette og ønsker man hjælp i forhold til kontakter ved kommunen er man velkommen til at kontakte samrådet.
  8. Eventuelt: EL-Cyklerne kommer 2025, flere havde misforstået dette og troede at det var 2024.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *