Kongerslevs historie

Læs mere

Nørre Kongerslevs historie

Læs mere

Komdrups historie

Læs mere

Nørre Kongerslevs historie

Nørre Kongerslev ligger flot ned gennem en dal mod den store brede eng og mose mod Lille Vildmose og den tidligere Lindenborg Å. Mod øst grænses op til Lille Vildmose, hvor den nærmeste adgang er stien fra Sigsgård ned gennem Portlandsmosen. Fra toppen af Kællingbjerg Klint er en formidabel udsigt over hele den nordre del af Lille Vildmose. Fra bagsiden af Sigsgård kan man på en markvej komme ind klintens bund. I gruslejet ved den gamle losseplads ude ved Refsnæs er en flot natur og god udsigt.
Nr. Kongerslev er anneksby til Sdr. Kongerslev og er sikkert næsten lige så gammel – opstået år 6-800 – som denne (Nørkwngæsløff 1390). Byen har været underlagt Refsnæs, der også ejede kirken, men måtte sælge den i 1683 til Lindenborg.
Byen er af type langby – vinkelret på højdekurverne. Den stammer fra en tid, hvor det stadig var højmarken, der var vigtigst. Lavmosen og engene nord for byen var endnu for våde og sumpede, til at de kunne udnyttes. Men byen munder ud mod engene, der kunne anvendes til kreaturgræsning og tørvegravning.
Fra Nr. Kongerslev gik en vej til Refsnæs over bakkerne og tilsvarende en vej til Sdr. Kongerslev. Der har tidligt været en vej over Sigsgård til Kællingbjerggård.
Vejene ud over kæret kom først efter 1850.
Der har været mejeri og mølle i byen, samt en del mindre handelsvirksomheder – Brugs, købmand, bager, skomager, frisør mv.
Elforsyningen skete helt frem til midten af 1950'erne med jævnstrøm produceret på Nr. Kongerslev Mølle.
 
Tidlig kommuneskole, men fra 1860'erne også en privat skole til 1869. I 1880 blev der oprettet en privat skole på Nr. Kongerslev Kær. I 1885 oprettede baptisterne en skole i et hus ved vejen til Refsnæs. Den nye kommuneskole er fra 1950. Kirken er fra tiden umiddelbart efter år 1100 og er opført i romansk stil med skib og kor. Kirken havde oprindeligt fladt bjælkeloft, men i sengotisk tid fik koret et krydshvælv, samtidig med at korbuen, der oprindelig var i granit, blev ommuret med munkesten. På samme tid tilføjedes tårnet bygget i genanvendte granitkvadre. Underrummet er med krydshvælv, der med en spidsbue åbner sig mod skibet. De øvre dele af tårnet er udmuret med munkesten. Et
våbenhus blev tilføjet.
Ovennævnte renovering og tilbygning er udført i 1796 af Ernst Heinrich Schimmelmann til Lindenborg.
Prædikestol og altertavle i renæssance fra 1761. To stolegavle fra 1592 med Palle Griis og Anne Nielsdatter mødrene våben findes.
Under koret er der gravhvælvinger for Seefeld'erne på Refsnæs. En af kistepladerne (over Else Nielsdatter Benderup  1641) er ophængt i kirken.
Sigsgård (1780), Stenisgård (1780), Østergård, Grønhøjgård (fattiggård 1877), Lamdal og Lyngdal.
Oldtiden er præsenteret ved en jernalderhøj på Kællingbjerg, samt gravhøje ved Grønhøj. Der er kendskab til 3 gravhøje, der er blevet sløjfet. Ved Nr. Kongerslev er der fundet en guldarmring fra den yngre bronzealder. Foran Kællingsbjerg Klint er den en ca. 1,5 km lang gravplads fra jernalderen.
Ude i Nr. Kongerslev vesterkær er der fundet en væbnerborg fra ca. 1300. Borgen ligger ved åen og er beskyttet af denne, samt af den omliggende sump.